Alles over de vaderschapstest

Misschien heb je het een keer op televisie gezien, of wie weet zit jij of een geliefde in een situatie waarin er eentje nodig is: een vaderschapstest. Hoe werkt zoiets eigenlijk, en wanneer moet en/of mag zoiets afgenomen worden? Kan je dat als vader zelf ook aanvragen, als er juridische twijfel bestaat? Het is altijd een ingewikkelde situatie wanneer de identiteit van een ouder niet zeker is, maar gelukkig is de medische wetenschap inmiddels toereikend. Dus; een vaderschapstest. Hoe werkt zoiets? 

 

101

 

Een vaderschapstest of vaderschapsonderzoek is een kort medisch en DNA-onderzoek gericht op het vaststellen van de vaderlijke afkomst van een kind en de DNA-relatie tussen kind en potentiële vader. De korte uitleg: wanneer een DNA-match hoog genoeg is, is de potentiële vader ook echt de vader van het kind. Gelukkig is er ook een langere uitleg; bij zowel potentiële vader als kind (en soms ook bij de moeder) wordt DNA afgenomen door middel van een monster uit de binnenkant van de wang. Dit wordt getest op overeenkomende factoren. Een potentiële vader kan de ouder van een kind niet zijn als één of meerdere genetische kenmerken die het kind wél vertoont maar de moeder niet, bij hem ontbreken, of als überhaupt erfelijke factoren ontbreken die er wel zouden moeten zijn als de desbetreffende man de vader was. Gemiddelde vaderschapstesten zijn 99% accuraat, en met verder onderzoek kan een 100% accuraat uitsluitsel gegeven worden. Er is ook een beweging die vindt dat een vaderschapstest standaard uitgevoerd zou moeten worden, bij elk kind, vlak na de geboorte.

 

Juridisch gezien 

 

Er zijn meerdere situaties waarin een vaderschapstest nodig kan zijn of voelen. Hier kan zowel de wet bij betrokken worden, als een onafhankelijke partij. Een voorbeeld van een situatie waarin een vaderschapstest nodig is, is wanneer er onzekerheid bestaat over de identiteit van de vader, mogelijk omdat er meerdere mogelijke gegadigden zijn. Dit kan, met zaken als alimentatiebetaling, belangrijk uitsluitsel zijn dat invloed heeft op de levens van meerderen. Ook kan een vaderschapstest een zekerheid bieden die er anders, door allerlei mogelijke complicaties en andere levenszaken, niet per se is. 

 

Elke situatie is anders, en elke reden voor de aanvraag van een vaderschapstest is anders. Het belangrijkste in zo’n situatie is en blijft empathie; empathie voor elkaar, maar vooral ook vanwege het kind. Dat is het allerbelangrijkst, of iemand nu de vader is, of niet.